Wednesday, April 21, 2021

Mihai Pienescu

Co-fondator (Bucuresti, martie 1990). si senior editor (din 2006) al revistei Arhitext. Coordonator al mai multor numere tematice ale revistei Arhitext, printre care : "Istambul, prag si poartã", "Case mici", "Trasee regulatoare", "Arhitectura invizibilului -

Mihai Pienescu

Mihai Pienescu este nãscut în Bucuresti în 1952. Studii de arhitecturã si urbanism la Universitatea de Arhitecturã si Urbanism (Institutul de Arhitecturã) “Ion Mincu” din Bucuresti / diplomat (master) în 1978. Participant la ciclul DEA “Le projet architectural et urbain” – l’Ecole d’Architecture Paris-Belleville, 1993-1994.

În martie 1990 înfiinteazã la Bucuresti, împreunã cu Cristina Ene, agentia de arhitecturã “AD5+”. Din septembrie 1990 activitate în Franta. Din martie 1995 are propriul birou de arhitecturã “AAA – atelier d’architecture et d’aménagement” – Paris. Membru UAR si OAR – filiala Bucuresti (România) si OA-IDF (Franta).

 

Co-fondator (Bucuresti, martie 1990). si senior editor (din 2006) al revistei Arhitext. Coordonator al mai multor numere tematice ale revistei Arhitext, printre care : “Istambul, prag si poartã”, “Case mici”, “Trasee regulatoare”, “Arhitectura invizibilului – Dispozitive de educare”, “Peisaje, parcuri si grãdini”, “Uz / Abuz – Locuri de întîlnire”. Membru al echipelor curatoriale pentru “Trienala de arhitecturã East Centric” si  pentru expozitia internationalã de arhitecturã “Fluente”. Participant (si/sau organizator) la festivalurile, atelierele experimentale si dezbaterile organizate de fundatia Arhitext – “INtre/INtru Culturi” , “In Between”,  “Asamblage – Praguri”, Arhitexturi”, 5 O’Clock Arhitext, etc.

Articole în revistele Arhitectura, Arhitext, Arta, Alternativa, Observatorul Cultural, Respiro. Contributii la “Lexicon de arhitecturã si constructii”, Editura Tehnicã, Bucuresti, 1980-1982 si la volumele editate de fundatia Arhitext, Bucuresti, 2010-2015.

Membru în juriile UAR / OAR (concursuri, anuale/bienale) si UAUIM (diplome).

Review overview