Wednesday, April 21, 2021

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental al Fundației Arhitext design, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm informațiile pe care ni le oferiți atunci când completați formuratul de înscriere de pe site-ul nostru web, https://creationretreat.eu.

 

Cine suntem și cum ne puteți contacta?

Fundația Arhitext design, înregistrată la Registrul Asociatiilor si Fundatiilor nr 14/24.04.2001, cod fiscal RO 13851971, Dosar nr. 72/PJ/12.03.2001, administrează site-ul https://creationretreat.eu

 

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind protecția datelor, vă rugăm sa ne contactați la:

Fundația Arhitext design

București, Str.Academiei 18-20

arhitext.data.protection@gmail.com

 

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm?

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Prin completarea formularului de înscriere, ne transmiteți: numele, prenumele, facultatea la care sunteți înscris/ă, orașul în care se află, anul de studiu și adresa de e-mail. Aveți posibilitatea de a atașa și un portofoliu de lucrări scrise.

 

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării?

Vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri:

  1. Pentru prestarea serviciilor Fundației Arhitext design în beneficiul dumneavoastră.

– Pentru a vă înscrie în tabăra de creație „Memoria şi imaginarul” care va avea loc la Brăduleț.

– Pentru a va comunica informații în privința taberei de creație.

– Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de răspunsuri la întrebările dumneavoastră și soluționarea problemelor de orice natură referitoare la tabăra de creație.

 

  1. Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării taberei de creație de la Brăduleț.

 

  1. Pentru marketing.

Vrem să vă ținem la curent cu privire la activitatea noastră. În acest sens, vă putem trimite orice tip de mesaj prin e-mail conținand informatii generale si tematice.

 

  1. Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea. Acestea pot include:

– Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor site-ului Fundației Arhitext design față de atacuri cibernetice;

– Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusiv transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

– Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dumneavoastră fundamentale.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră. cu caracter personal?

Informațiile sunt păstrate pentru o perioada de 12 luni de la completarea formularului de înscriere.

 

Cui transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Informațiile nu sunt transmise către terți persoane juridice decât în cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, situație în care putem divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

 

În ce țări transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

În prezent, stocăm și prelucrăm datele dumneavoastră. cu caracter personal pe teritoriul României.

 

Ce drepturi aveți?

Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dumneavoastră, corectarea oricăror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră și dreptul la portabilitatea datelor.